SprawdzonaFirmaBudowlana.pl – polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych dotyczy serwisu SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, którym zarządza spółka SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, z siedzibą w Warszawie. Celem tej polityki jest zapewnienie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę SprawdzonaFirmaBudowlana.pl.

 1. Cele publikacji danych

SprawdzonaFirmaBudowlana.pl publikuje ogólnodostępne dane o firmach zgodnie z przepisami prawa, w tym z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego („ustawa o re-use”) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Przedstawione cele publikacji danych obejmują:

 • Zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • Weryfikację wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Źródła i rodzaje danych

SprawdzonaFirmaBudowlana.pl gromadzi informacje z oficjalnych Biuletynów Informacji Publicznej, serwisów internetowych instytucji publicznych oraz serwisu dane.gov.pl, będącego Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Publikowane dane obejmują:

 • Informacje rejestrowe pochodzące z bazy online CEIDG prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.
 • Informacje rejestrowe pochodzące z bazy online KRS prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Dokumenty finansowe firm (np. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności) pochodzące z portalu finansowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Informacje o powiązaniach kapitałowych i osobowych, które prezentowane są dzięki łączeniu ogólnodostępnych informacji z bazy KRS.
 • Informacje o przetargach publicznych pozyskiwane z Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – TED (Tenders Electronic Daily) publikowanego przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, strony internetowej Agencji Mienia Wojskowego oraz Monitora Polskiego.
 1. Aktualność danych

SprawdzonaFirmaBudowlana.pl przykłada dużą wagę do aktualności publikowanych informacji. Dane publikowane na stronie są aktualne w stosunku do informacji dostępnych w odpowiednich rejestrach publicznych. SprawdzonaFirmaBudowlana.pl regularnie pobiera aktualizacje danych, tak aby „wizytówki” firm były jak najbardziej aktualne.

4. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Pragniemy zapewnić Ci, że SprawdzonaFirmaBudowlana.pl i spółka SprawdzonaFirmaBudowlana.pl podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

5. Podczas korzystania z SprawdzonaFirmaBudowlana.pl gromadzimy pewne informacje, które są zbierane automatycznie, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, preferowane języki, datę i czas odwiedzin oraz informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszą stroną. Te dane są wykorzystywane w celu analizy trendów, administracji strony, śledzenia ruchu użytkowników oraz gromadzenia informacji demograficznych. Pragniemy podkreślić, że te dane są zbierane w sposób anonimowy i nie pozwalają na identyfikację Twojej tożsamości.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu oraz monitorowanie systemów informatycznych. Przestrzegamy również zasad bezpiecznego przechowywania danych i ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do osób, które mają do tego upoważnienie.

7. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych stronom trzecim, zapewniamy, że dokonujemy tego wyłącznie w celu realizacji naszych usług, takich jak dostarczanie informacji o firmach, weryfikacja danych czy obsługa zgłoszeń. W takich sytuacjach podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

8. Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych są szanowane. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku pytań, wątpliwości lub wykonywania swoich praw, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) poprzez adres e-mail iod@companydatabase.io.

9. Warto pamiętać, że mimo podejmowania wszelkich środków ostrożności, żadna transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Należy zachować ostrożność i nie udostępniać swoich poufnych informacji osobom trzecim.