Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, którym zarządza spółka SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, z siedzibą w Warszawie. W ramach tej polityki opisujemy, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszego serwisu.

Podczas korzystania z naszego serwisu, w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane plikami „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera naszego serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w naszym serwisie w celu:

  • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem naszego serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych naszego serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu;
  • zbierania statystyk odwiedzin stron serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i dbamy o to, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Spółka SprawdzonaFirmaBudowlana.pl z siedzibą w Warszawie, zarządzająca serwisem SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (Przedsiębiorców): a. Spółka SprawdzonaFirmaBudowlana.pl przetwarza dane osobowe Przedsiębiorców, dotyczące prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawarte w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie. Dane te mogą obejmować informacje takie jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, branża. b. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane w celu prowadzenia przez SprawdzonaFirmaBudowlana.pl działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) oraz przepisów Ustawy o Prawie Przedsiębiorców (UoPWISP), w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy. c. Dane Przedsiębiorców są również przetwarzane w celu marketingowym, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, zgodnie z przepisami RODO, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (UŚUDE) oraz Prawem Telekomunikacyjnym. Zgoda udzielona Usługodawcy w zakresie komunikacji marketingowej może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. d. Przetwarzanie danych Przedsiębiorców jest również wymagane w celu realizacji obowiązków prawnych SprawdzonaFirmaBudowlana.pl wobec podmiotu, którego dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników: a. Spółka SprawdzonaFirmaBudowlana.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie danych udostępnionych SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, Formularzu Subskrypcji Newslettera, treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z SprawdzonaFirmaBudowlana.pl oraz plików „cookies” powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika.

b. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług przez SprawdzonaFirmaBudowlana.pl drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

c. Dane Użytkowników są przetwarzane również w celu realizacji obowiązków prawnych SprawdzonaFirmaBudowlana.pl wobec podmiotu, którego dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Okres przechowywania danych: a. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnych wizytówkach są przetwarzane przez SprawdzonaFirmaBudowlana.pl przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z postanowieniami RODO oraz UoPWISP. Dane udostępnione przez Przedsiębiorców w Formularzach Serwisu są przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. b. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Ponadto, dane te są przechowywane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników.

  2. Prawa użytkowników: Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Usługodawcę, ma prawo żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami RODO.

  3. Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Serwisie SprawdzonaFirmaBudowlana.pl, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@sprawdzonafirmabudowlana.pl Bezpieczeństwo danych osobowych: SprawdzonaFirmaBudowlana.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie.